Wie geen vertrouwen stelt

Thema: Vertrouwen

Wie geen vertrouwen stelt in anderen,
zal nimmer het vertrouwen van de anderen winnen.

Lao-Tse