Gebed op Pinksteren

Auteur Wim van der Zee | Verschijningsdatum 1 juni 2009 | Thema: Pinksteren, Zegenen

O God, op deze dag
hebt Gij in het hart van mensen
het licht van uw Geest ontstoken,
zodat zij vrijmoedig en vurig
uw grote daden verkondigden;
vervul ook ons hart,
met de warmte van die Geest,
zodat wij voortdurend gericht zijn
op wat heilzaam is en heel maakt
en in alle omstandigheden
vertrouwen op uw geestkracht
die bezielt en bemoedigt.

Gij, Schepper van alle leven
en Bron van licht en kracht,
waai met uw adem door heel ons bestaan,
kom met uw vurigheid hier in ons midden,
bezaai met uw woorden de grond van ons hart,
opdat ook in ons leven uw schepping geschiedt.

Wim van der Zee
Uit: Zondagswoorden – teksten en gebeden voor alle zeven dagen.
Boekencentrum, Zoetermeer, 1995.