Kleingelovig

Weet u waar God te vinden is? Hij schijnt zich verstopt te hebben. Weet u dus misschien waar God zich verstopt heeft? Op bergen en in dalen, zingen sommigen, ja overal is God. Maar anderen beweren dat hij in geen velden of wegen te bekennen is. En weet u ook waarom God zich verstopt heeft? Er is een verhaal dat zegt dat God zich verstopt heeft om ons te leren zelfstandig te worden. Kleine kinderen moeten groot worden, dus trekt vader zich terug. Maar als die vader een beetje van zijn kinderen houdt en als hij ziet hoe die mensenkinderen de weg kwijt raken, dan zal hij zich toch zo snel mogelijk willen laten zien? Hallo, hier ben ik, ik help jullie wel even. Goed gedaan hoor, maar jullie kunnen nog niet echt zonder mij, zie ik. Maar ik heb hem nog niet ergens tevoorschijn zien komen.

Of is het beeld van de kleine kinderen en de grote god die zich schuilhoudt een verkeerd beeld? Dit leven is geen speeltuin waar de oppasser zich soms even achter een boom verbergt. Wij zijn mensen die in een voor ons niet te bevatten netwerk van relaties en gebeurtenissen een weg moeten zien te vinden. En het belangrijkste dat ons kan helpen is zoiets als vertrouwen. En vertrouwen is ook dat een mens zich niet te veel laat leiden door angsten. In de Bijbelverhalen lees je hoe Jezus zijn leerlingen in dat geval kleingelovigen noemt. Volgens mij is dat niet alleen dat je te weinig vertrouwen hebt maar ook dat je je klein maakt. Je wilt niet groot zijn of grote dingen aangaan. Zoals Marie Vasalis zo mooi schrijft in ‘Klein. ’s Avonds’:
In het hart van de storm zit ik stil.
Door grote veren bruist de wind,
wild, fris, maar ik zit warm en klein.
Door natte haren kijkt een engel binnen,
de wind strijkt al de grijze veren op zijn rug
terug
en hij zucht ongeduldig aan het raam,
zijn lange, grijze ogen speuren rond.
Maar ik zit stil,
ik wil niet.

 

Aart Mak is pastor van Kerk zonder Grenzen (het omroeppastoraat van Radio Bloemendaal) en redactielid van Open Deur.