Hooglied uit de harem

Het Hooglied is een van de meest raadselachtige bijbelboeken. In de eerste eeuw voor Christus waren de rabbijnen het erover eens dat het lied allegorisch geduid moest worden. Het bezong volgens hen de liefde tussen de Eeuwige en het volk Israël. En daarmee verwierf dit bijbelboek zich een plaats in de canon. Christelijke theologen namen de joodse visie over. Volgens hen ging het in het Hooglied over de liefde tussen Christus en zijn kerk, of tussen God en de mens. Later won de voor de hand liggende interpretatie terrein: het gaat om een verzameling erotische liederen. Maar ook dan blijft een aantal passages duister.

Een paar jaar geleden promoveerde mevrouw Stoop-van Paridon op dit Hooglied. En zij was nu eens geen theologe maar filologe. Dat is iemand die alles van taal weet. Na uitgebreid onderzoek was zij tot de conclusie gekomen dat er maar één logische sleutel was om het boekje te verklaren: er moesten meer dan drie stemmen in die acht hoofdstukken aan het woord zijn. En zij oppert dan de mogelijkheid dat het gaat om een haremmeisje dat kiest voor haar geliefde en zo koning Salomo (de eigenaar van de harem) een blauwtje laat lopen. Dat zijn er drie: de koning, het meisje en haar vriend. En in dat boek komt dan ook nog een vierde stem aan het woord, de persoonlijke verzorgster van het meisje. Alles lijkt op zijn plaats te vallen, volgens mevrouw Stoop en andere deskundigen.

Hooglied komt dus uit de sfeer van de harem. Daar leven jonge meisjes, concubines en koninginnen in een strakke hiërarchie bij elkaar, met hun verzorgsters. Een meisje wordt verkozen om de nacht met de koning door te brengen. Maar zij weigert, want ze was al tot over haar oren verliefd geraakt op een gewone jongen van het land over wie ze mijmert en fantaseert. En het komt allemaal goed: ze wordt vrijgelaten en het wordt een ‘happy end’.

En daarmee lijkt een oud verhaal op zijn pootjes terecht te komen. Wie zal het zeggen? In de liefde is alles mogelijk…

Aart Mak is pastor bij Kerk zonder Grenzen (het omroeppastoraat van Radio Bloemendaal) en redactielid van Open Deur.