Archieven: Grote bijdragen

Geen mens te zien

De profeet Elia is helemaal alleen. De confrontatie met het koningshuis van Achab en Izebel is uitgelopen op een fiasco. Het doodvonnis is over hem uitgesproken. Hij is een persona non grata geworden. Hij kiest in deze situatie voor de vlucht in de woestijn, in de onherbergzaamheid, waar hij kan versterven. Voltooid leven? Nee, hij is er klaar mee. Wat kan hij nog?

Continue Reading

Leve de huismus!

De huismus is een beschermde soort geworden. Ik doel hierbij niet zozeer op het fraaie grijsbruine vogeltje dat uit tuinen en parken dreigt te verdwijnen, maar op de figuurlijke gestalte hiervan: de honkvaste mens voor wie eigen haard goud waard is. Het overweldigende aanbod aan goedkope vliegen andere vakanties biedt mensen de mogelijkheid het hele jaar door die eigen haard te ontvluchten – en velen doen dat ook. Niet ik.

Continue Reading

‘Ergens zijn, dat is wat ik zoek’

Bart van Oort is een toonaangevend bespeler van de fortepiano (historische piano), artistiek leider van het ensemble Van Swieten Society en docent aan onder meer het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. In het Mozartjaar 2006 verscheen zijn opname van het complete werk voor piano solo van Mozart. Net als Mozart in zijn jonge jaren is hij veel op pad.

Continue Reading

Kiezen wie je bent

Wat kies je? Elke dag iets anders of steeds hetzelfde? Wat voor mens wil je zijn? Leef je in het moment, zoals de rokkenjager Don Juan, die het leven neemt zoals het komt? Of volg je een vaste weg in je leven, die je als je opdracht ziet?

Continue Reading

Benauwende schuld

De Westerse wereld is doordrenkt van schuldgevoel, volgens de Zwitserse theologe Lytta Basset. Dit schuldgevoel kan ertoe leiden dat een mens zich volledig op zichzelf terugtrekt en alle banden met God en andere mensen doorsnijdt.

Continue Reading

Liefde en de Grote Dood

Annewieke Vroom ziet hoe de tradities van zenboeddhisme en christendom met elkaar verbonden zijn. Maar het is ook zinnig om te zoeken waar ze van elkaar kunnen leren. Leidt zen tot onverschilligheid en christendom tot troebele Liefde?

Continue Reading

Vrees niet!

Op reis komt Tobias in bedreigende en onbekende situaties terecht. Hij wordt gebeten door een grote vis die onverhoeds uit het water opduikt. En om te kunnen trouwen met Sara moet hij een boze demon te lijf, die al zeven mannen verslonden heeft. Hoe overwint Tobias zijn angst?

Continue Reading

Goed voor je gedrag

Geloof is goed voor een samenleving. Want wie gelooft, wordt opgeroepen om z’n naasten lief te hebben, z’n vader en moeder te eren, niet te liegen en zich te bekommeren om een ander. Zo kan geloof ervoor zorgen dat mensen zich goed gedragen. Of gaat het daar niet om?

Continue Reading

Muren vallen

Muren bieden veiligheid, maar belemmeren ook. Jezus brak onzichtbare muren tussen mensen af. Hoe deed hij dat? Hij heeft het moeten leren. Kunnen wij dat ook leren?

Continue Reading

Zen in het klooster

Sommige christelijke monniken en nonnen laten zich inspireren door het boeddhisme. Zo wordt in een aantal Nederlandse kloosters zenmeditatie beoefend. Pioniers als Lassalle en Thomas Merton verkenden al vroeg de weg van verbondenheid tussen christendom en boeddhisme.

Continue Reading

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.