Geloof in de Schepper?

Is de schepping gemaakt door de Schepper? Het woordgebruik ‘schepping’ en ‘Schepper’ impliceert van wel. En vroeger geloofde ik dat zonder enig probleem. Ook al was alles begonnen met een oerknal, er moest toch Iemand zijn die iets ontplofbaars tot stand had gebracht? Iemand die er de voorwaarden voor geschapen had, om het nog mooier te zeggen?

 

Maar dat impliceert dat God handelt en ingrijpt in de wereld. Ik ben daar steeds meer aan gaan twijfelen. Gods handelen ontwaar ik nergens. Erger nog, als God zou handelen, zou hij verantwoordelijk zijn voor virussen, kanker, aardbevingen en nog veel meer ellende. Het geloof in zo’n God is voor mij behoorlijk ongeloofwaardig geworden. Ik zie God nu meer als een weldadige aanwezigheid, een ruimte van liefde en waarheid. Of ik het daarmee bij het rechte eind heb, weet ik niet. Dat weet niemand trouwens.

 

Vanochtend in de kerk zongen we de apostolische geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof in God de Vader… Schepper van hemel en aarde…’ Ik zong mee. Maar wat bedoel ik dan met ‘Schepper’? Ik bedoel er nu mee te zeggen dat het leven een geschenk is. En een geheim. Het universum, het leven, de giraffe, de Andes, de hersencel en de mug zijn iets groots. Ik word erdoor geraakt. En ik geloof dat God ermee te maken heeft, al weet ik niet wat. Ik besef alleen dat de juiste houding ertegenover die van eerbied en bescheidenheid is.

 

Stephan de Jong is predikant van de Protestantse Gemeente Bussum en redactielid van Open Deur