De waarheid doen

Het gangetje achter het huis is nogal nauw. Ik vind het logisch dat de kat van de buren mij uit de weg zou gaan. Ik ben immers gevaarlijk veel groter. Maar hij zet een hoge rug op. Hij veinst groter te zijn dan hij in werkelijkheid is. Het beest liegt. Dat doen dieren wel vaker. De pauw zet zijn verenstaart op om imposant te lijken. Bij paringsdansen bluffen vogels betere partners te zijn dan hun rivalen. Tot mijn verbazing schijnen zelfs sommige vissoorten deze gewoonte erop na te houden. Dat onderwatervolkje is ook al niet te vertrouwen. Liegen geeft ze meer kans zich voort te planten. Ik kan daar overigens wel inkomen. Naast het dagelijkse rondscharrelen is seks hun enige opwindende deel in dit leven.

Ik peins over mijn eigen liegen. Wat is waarheid? Soms zet ik iets al te dik aan of juist al te bescheiden. Uit berekening, niet altijd bewust – dit ter mijn verontschuldiging. Ik kan trouwens ook liegen op een mooie manier. Bijvoorbeeld als mijn buurmeisje mij vraagt wat ik van haar tekening vind. Haar artistieke gaven zijn beperkt, maar ik zeg dat ik de tekening mooi vind. Een mens heeft soms een complimentje nodig. Ik zeg in dat geval dus niet de waarheid, maar tegelijk meen ik dan wel de waarheid te doen.

Stephan de Jong