David en de kikker

David zou volgens de overlevering de maker zijn van de meeste van de 150 Psalmen. Als dat zo is – wat vrijwel alle bijbelgeleerden overigens betwijfelen – dan zou David een multitalent kunnen worden genoemd. Of daar ook het talent van de bescheidenheid toe behoorde, wordt in de Talmoed betwijfeld. Een verhaal daarin vertelt dat David na het maken van de Psalmen erg tevreden was, om niet te zeggen trots. Hij richtte zich tot God en zei: ‘Is er een schepsel op deze aarde die beter u lof heeft gezongen dan ik heb gedaan?’ Er volgde een antwoord. Niet van God, maar van een kikker. Deze zei: ‘Jazeker David, zo’n schepsel is er. Ik, de kikker, zing Gods lof beter dan jij. Er is voor jou geen enkele reden om trots te zijn.’

Overigens, de Talmoed raadde niet alleen David af al te verwaand te zijn. Dat geldt voor ieder mens. Op de vraag waarom de mens pas op de zesde dag, helemaal aan het eind van de schepping, werd gemaakt, antwoordt de Talmoed: ‘Dat is om tegen verwaande mensen te kunnen zeggen dat zelfs de muggen eerder werden geschapen dan zij.’

Stephan de Jong