Blog

Stilte

Zeven stellingen (met dank aan Maarten Luther)

Omdat de kerk tegenwoordig met al haar goede bedoelingen maar wat voortsukkelt en amper aantrekkelijk is voor jongere generaties, doe ik gratis een aantal voorstellen voor een frisse, hervormende aanpak van de hedendaagse kerk. Het zijn er geen 95, ik spijker ze ook niet op een deur, maar loop wel even uw gedachten binnen. Daar

Continue Reading
En je verwondert je niet over je tien vingers?

De humor van Luther

Bij het vak vaderlandse geschiedenis – dat heette toen nog zo – werd mij verteld over Maarten Luther. Ik zag een angstige monnik voor me, die bevrijd werd door de ontdekking van Gods onvoorwaardelijke liefde. Daarna werd hij een ernstige werker: schrijver, bijbelvertaler, predikant. Maar ook gekweld door zijn tegenstanders en als het zijn wereldlijke

Continue Reading
Augustinus en Luther

De gave van Paulus en Augustinus

Het is een open deur. Luther – tot zijn uittreden uit de orde van de augustijner eremieten een buitengewoon integer levende monnik – was zeer schatplichtig aan Augustinus. Dankzij Augustinus leerde Luther Paulus’ gedachten over de genade steeds dieper doorgronden. Steeds meer eigende hij zich het inzicht toe dat er niets is dat een mens

Continue Reading
wolk van niet weten

Niet moeten willen weten

Woensdagavond. In de gespreksgroep bespraken we het nummer van Open Deur over mystiek. Mooi nummer, zeiden sommigen. Moeilijk nummer, zei er één. Die laatste bleek, bij doorvragen, vooral aan te lopen tegen het niet-weten. Zo gewend was zij – en wij allen, we gaven het haar ruiterlijk toe – om wel te willen weten. Ook

Continue Reading

Zoete mystiek – een recept

  “Zo zult u bemerken en doen, zoals de wijze bij, zij woont in vereniging te midden van het gezelschap van haar gelijken, en zij vliegt niet uit in de storm, maar bij stil, helder weer, in de zonneschijn, op alle bloemen, waar zij zoetheid in kan vinden. Zij rust op geen enkele bloem, noch

Continue Reading
Open Deur lezersdag 2017 in Haarlem

1 april: Open Deur lezersdag in Haarlem

Op dit moment heeft het maximale aantal deelnemers zich aangemeld voor de Open Deur-lezersdag! U kunt zich nog wel opgeven (met het formulier hieronder), maar wij zetten u dan op de wachtlijst. Ongeveer een week voor 1 april hoort u of u alsnog kunt deelnemen.   Wandel mee en leer HAARLEM kennen! We maken een

Continue Reading
Isaac Newton geschilderd door William Blake

Geen pak rammel voor een mysticus

William Blake (1757-1827) was dichter en beeldend kunstenaar. Ooit maakte hij een afbeelding van de natuurkundige Isaac Newton. We zien hem naakt in de natuur zitten, de blik naar de aarde gericht, bezig met het tekenen van geometrische figuren. Newton representeerde voor Blake de rede. Die zag alleen het aardse bestaan. Blake richtte zich liever

Continue Reading

Kerst: terug bij af

  Kerstfeest. Ontstaan uit een niet-christelijk feest, dat christelijk is gemaakt. Ergens in de vierde eeuw, toen alles in het Romeinse Rijk en omliggende gebieden geüniformeerd werd. Het feest van de Onoverwinnelijke Zon was bij uitstek geschikt om gekerstend te worden. Terwijl de generaties christenen daarvoor vooral de doop van Jezus in de Jordaan en

Continue Reading
vreemde - vriend

Vreemde – vriend

‘Een vreemde is een vriend die je nog niet kent.’ Deze tekst hing in de hal van een psychiatrische woonafdeling waar ik als jonge geestelijk verzorger werkte. Een spreuk die me opviel en bemoedigde. Vaak had ik het gevoel een vreemde wereld te betreden. Dat maakte me onzeker en terughoudend. De spreuk hielp me om

Continue Reading
t De schrik slaat in mijn benen. Daar sta ik dan.

Daar sta ik dan

Ik droomde een keer van een stampvolle kerk. Zo’n tot de nok gevulde, krakende gaanderijen‑kerk. Keizersgracht, Amsterdam. Ik sta daar ook. Niet op de kansel maar in het midden. Ik preek. Geheel uit mijn hoofd. Iedereen hangt aan mijn lippen. Hier en daar huilen mensen van ontroering. Ieder houdt de adem in. Dan zeg ik

Continue Reading

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.