Blog

Zeg het met bloemen

Levensgroot. Het kruis in de kerk, eigenhandig door twee heren in elkaar getimmerd. Van hout, waarvan je, als je er naar kijkt alleen al, splinters in je handen krijgt. Het gevaarte speelt vanaf Palmpasen een rol in elke dienst, maar vooral die van Paasochtend staat me bij. Iedereen was uitgenodigd één enkele bloem mee te

Continue Reading

‘Ik heb dorst’

Ik zal de ervaring niet snel vergeten. Op Witte Donderdag vierden we avondmaal. Om beter te kunnen inleven wat Jezus in zijn laatste uren had meegemaakt, was de gebruikelijke avondmaalswijn vervangen door iets wat moest lijken op de zure wijn die hij aangeboden kreeg. Het voelt als heiligschennis om het zomaar op te schrijven, want

Continue Reading

Woorden: de Engelse ziekte

Mensen met grote belangen maken van de taal een hutspot. Bedrijven spreken liever van een reorganisatie dan van ontslag. De overheid die zich terugtrekt uit de zorg bezigt termen als verzelfstandiging van ouderen. Ieder die het nieuws volgt kan allerlei voorbeelden noemen. Maar weet u ook waarom de Nederlandse taal zo doorspekt raakt met Engelse

Continue Reading

De vrijbrief: goed voor een half miljard

Er zijn exotische planten, dieren, mensen en nog zo meer. Er zijn ook exotische brieven, bijvoorbeeld de kaperbrief. Daarmee gaf in lang vervlogen tijden de overheid een kapitein toestemming schepen van vijandige mogendheden te beroven. Onze Piet Hein bezat zo’n kaperbrief. Aan hem hebben we nog de verovering van de zilvervloot te danken. Dat gebeurde

Continue Reading

80 jaar Open Deur: een kijkje in 1935

Een ‘evangelisatieblad’ was Open Deur in april 1935. Niet met de bedoeling om mensen over te halen om naar een bepaalde kerk te gaan. Het ging erom dat ze in contact kwamen met de blijde boodschap van het evangelie, dat ze daarin geloofden. De uitbreiding van het aantal abonnees ging de redactie wel wat langzaam. Ze

Continue Reading

Het gevoel als ik een brief op de bus deed…

Dat er in mijn donkere puberjaren nog lichtpuntjes waren – het is slechts te danken aan de brief. Vanaf mijn tiende correspondeerde ik met achtereenvolgens vier dienstweigeraars. U weet wel: leger, dienstplicht, geen vervangende dienst willen doen omdat je tegen het systeem was, een jaar de gevangenis in. De namen en adressen van deze jongemannen

Continue Reading

Teeder Geliefde, van mijn hart beminde

Juist op het internet zijn de meest fantastische verzamelingen van brieven te vinden. Zoals de ‘gekaapte brieven’: post uit de 17 en 18e eeuw die per schip vervoerd werd; de Nederlandse schepen werden door de Engelsen gekaapt en kwamen daar in archieven terecht. Brieven die nooit aangekomen zijn bij de ‘Teeder Geliefde, van mijn hart beminde

Continue Reading

Schrijven is blijven

Ach ja, die brief. Mijn vader, meer dan tien jaar geleden overleden, schreef hem ergens in het voorjaar van 1997 aan mij. Ik kwam hem tegen in de laatste weken van 2013 toen ik de inhoud van mijn studeerkamer overhevelde naar mijn nieuwe huis. Getypt op een laatste-generatie-Remington, rechtsonder eindigend met het als altijd amper

Continue Reading

De waarheid doen

Het gangetje achter het huis is nogal nauw. Ik vind het logisch dat de kat van de buren mij uit de weg zou gaan. Ik ben immers gevaarlijk veel groter. Maar hij zet een hoge rug op. Hij veinst groter te zijn dan hij in werkelijkheid is. Het beest liegt. Dat doen dieren wel vaker.

Continue Reading

Schijn bedriegt

Nu de Olympische Spelen in Sotsji in volle gang zijn, een blog over hoe schijn kan bedriegen. Dit verhaal gaat over de enige wereldkampioen boksen die Duitsland ooit heeft gehad. Hij heette Max Schmeling, werd geboren in 1907 en overleed in 2005. Op 22 juni 1938 bokste hij zijn beroemdste gevecht, dat tegen de zwarte

Continue Reading

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.