Blog

80 jaar Open Deur: een kijkje in 1935

Een ‘evangelisatieblad’ was Open Deur in april 1935. Niet met de bedoeling om mensen over te halen om naar een bepaalde kerk te gaan. Het ging erom dat ze in contact kwamen met de blijde boodschap van het evangelie, dat ze daarin geloofden. De uitbreiding van het aantal abonnees ging de redactie wel wat langzaam. Ze

Continue Reading

Het gevoel als ik een brief op de bus deed…

Dat er in mijn donkere puberjaren nog lichtpuntjes waren – het is slechts te danken aan de brief. Vanaf mijn tiende correspondeerde ik met achtereenvolgens vier dienstweigeraars. U weet wel: leger, dienstplicht, geen vervangende dienst willen doen omdat je tegen het systeem was, een jaar de gevangenis in. De namen en adressen van deze jongemannen

Continue Reading

Teeder Geliefde, van mijn hart beminde

Juist op het internet zijn de meest fantastische verzamelingen van brieven te vinden. Zoals de ‘gekaapte brieven’: post uit de 17 en 18e eeuw die per schip vervoerd werd; de Nederlandse schepen werden door de Engelsen gekaapt en kwamen daar in archieven terecht. Brieven die nooit aangekomen zijn bij de ‘Teeder Geliefde, van mijn hart beminde

Continue Reading

Schrijven is blijven

Ach ja, die brief. Mijn vader, meer dan tien jaar geleden overleden, schreef hem ergens in het voorjaar van 1997 aan mij. Ik kwam hem tegen in de laatste weken van 2013 toen ik de inhoud van mijn studeerkamer overhevelde naar mijn nieuwe huis. Getypt op een laatste-generatie-Remington, rechtsonder eindigend met het als altijd amper

Continue Reading

De waarheid doen

Het gangetje achter het huis is nogal nauw. Ik vind het logisch dat de kat van de buren mij uit de weg zou gaan. Ik ben immers gevaarlijk veel groter. Maar hij zet een hoge rug op. Hij veinst groter te zijn dan hij in werkelijkheid is. Het beest liegt. Dat doen dieren wel vaker.

Continue Reading

Schijn bedriegt

Nu de Olympische Spelen in Sotsji in volle gang zijn, een blog over hoe schijn kan bedriegen. Dit verhaal gaat over de enige wereldkampioen boksen die Duitsland ooit heeft gehad. Hij heette Max Schmeling, werd geboren in 1907 en overleed in 2005. Op 22 juni 1938 bokste hij zijn beroemdste gevecht, dat tegen de zwarte

Continue Reading

Alsof het gedrukt staat

Het staat zomaar in Open Deur. Mensen liegen twee keer per dag. Ik sta versteld. Zó vaak!? Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Andere mensen misschien, maar ik niet. Tijd om de proef op de som te nemen. Ik heb een rustige dag voor me. Ja, de kinderen halen en brengen en ’s avonds komt

Continue Reading

Gratis artikel: wat is waarheid?

Kun je de waarheid dienen door te liegen? Of liegen door de waarheid te spreken? Ja, zegt oud-IKON-pastor Bram Grandia. Hij bevindt zich in goed gezelschap. Wat is de waarheid spreken als je daarmee anderen beschadigt of hun leven in gevaar brengt? Rachab – de hoer uit Jericho (Jozua 2) – geeft onderdak aan twee

Continue Reading

80 jaar Open Deur: uit het archief

Een ‘bijbelse verkenning’ is in bijna elk nummer van Open Deur te vinden, al tachtig jaargangen lang. Henk Woldendorp, redactie lid van Open Deur van 1977 tot 1987, schreef er vele. Op 7 december 2013 overleed hij, op 89-jarige leeftijd. Als eerbetoon aan Henk Woldendorp én om lezers van nu kennis te laten maken met

Continue Reading

Net als die jonge god

Mijn knieën zijn niet meer die van een jonge god. Toen ik nog wel een jonge god was, liep ik vaak hard. Marathons zelf. In het artikeltje ‘Run, run’ heb ik geschreven dat ik opgehouden ben met hardlopen. Vanwege die knieën. Maar niet alleen de knieën, ook het vlees is zwak en daardoor doe ik

Continue Reading

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.