Auteur: Redactie Open Deur

niet-boos-de-nacht-in

Niet boos de nacht in

Heftige woede en heilige verontwaardiging: de apostel Paulus wist er alles van. Maar hij wist ook dat het niet om zijn eigen ego en zijn eigen gelijk moest gaan. Er staat een prachtige leefregel in de brief aan de Efeziërs: ‘Als u boos wordt, zondig dan niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid’.

Continue Reading
water halen

Allemaal in hetzelfde waswater

Ik ben geboren in 1934, in een klein dorp vlakbij het Tjeukemeer in Friesland. In die tijd was er op ons dorp nog geen waterleiding en mijn ouders moesten het doen met een waterput, die ’s zomers en ook ’s winters vaak leeg was. De enige mogelijkheid was dan de waterput bij de kerk, waar

Continue Reading
smeltend ijs op antarctica

Het water komt

Een groot wetenschappelijk onderzoek wijst uit: de hoeveelheid gesmolten ijs is in tien jaar tijd verdubbeld. Vooral de ijskap van West-Antarctica is aan het smelten. Als die helemaal smelt, stijgt de zeespiegel met 3,5 meter. En als die van Oost-Antarctica ook zou smelten, dan gaat het water van de wereldzeeën 58 meter omhoog. Het is

Continue Reading
als een riet in de wind - verzet door meebewegen

Verzet door meebewegen

Onrechtvaardige kritiek kan me diep kwetsen. Hoe verzet ik me ertegen? Dat kan door niet er tegenin te gaan, maar juist door mee te bewegen. Dat leerde ik van Anthony de Mello, een Indiase jezuïet. Hij maakte onderscheid tussen ik en mij. Het mij wordt gevormd door alles wat niet bij mijn kern hoort: mijn

Continue Reading
drukbezet, te weinig tijd

Te veel

Ik las een interessant artikel van Tony Crabbe, een bedrijfspsycholoog. Hij vraagt zich af hoe een leven zonder tijd eruit zou zien, zonder het constante gevoel dat je achterloopt, zonder het frustrerende gevoel dat je de race tegen de klok weer aan het verliezen bent. Kun je je een dag voorstellen waarop je niet zou

Continue Reading
de trotse pauw pronkt met zijn veren

Trots als een pauw

Er was eens een pauw die op Facebook wou. Dat rijmde met een diep verlangen: te laten zien wie hij was. Hij plaatste mooie foto’s van zichzelf op Facebook, hele mooie zelfs, waarop hij ongegeneerd pronkte met zijn pauwenveren. Talloze Facebookgebruikers vonden die foto’s erg interessant. Ze werden vrienden van hem. Hij zette voor al

Continue Reading

In het midden

De Farizeeën en schriftgeleerden brengen een vrouw die overspel heeft gepleegd voor Jezus. Ze zetten haar in het midden neer, zo schrijft Johannes. Jezus laat de aanklagers afdruipen. ‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.’ De vrouw blijft achter, nog steeds op de plek waar ze neergezet is. In het midden, staat er expliciet

Continue Reading
Mara of Patagonische haas.

Als versteend

In de dierentuin Artis in Amsterdam is ruimte gemaakt voor de grote Mara of Patagonische haas. Het is een tamelijk groot knaagdier, verwant met de cavia, dat in staat is met heel weinig voedsel te overleven. Zelfs water kan het dier in gevallen van nood uit boombast halen. Toen wij voor zijn buitenverblijf stonden, zei

Continue Reading
Verdeeld land

Heilig land in zicht

Het beloofde land komt in zicht als een volk de geboden van God naleeft, zeggen de schrijvers van het bijbelboek Deuteronomium: ‘Wanneer u alle geboden die ik u geef zorgvuldig naleeft, en u de HEER, uw God, liefhebt, hem bent toegedaan en de weg volgt die hij wijst, dan zal hij ter wille van u

Continue Reading

Niemand bezit de aarde

Twee mannen ruzieden al jaren over een stuk grond. Omdat ze niet verder kwamen, legden ze hun ruzie voor aan een rabbi. De rabbi zag dat de mannen niet bereid waren tot overeenstemming. Hij vroeg hun om hem het stuk grond aan te wijzen. Bij het stuk grond aangekomen, legde de rabbi zijn oor op

Continue Reading

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.