Open Deur september 2022 / Aan tafel

Je hoort er gemakkelijk een uitroepteken achteraan: de oproep dat het eten klaar is, de tafel gedekt.
Een uitnodiging ook: kom, schuif aan! Aan een tafel waar iedereen welkom is. Echt welkom, met zijn/haar/hun hele hebben en houwen, makken en kwetsuren. Als dat eens waar was…
Op veel plekken wórdt dat waar, soms even, soms vaker.

Dit nummer van Open Deur sluit aan bij het jaarthema 2022-2023 van de Protestantse Kerk, ‘Aan tafel. Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding.’

Met onder andere:

  • ‘Iedere avond een afspraakje’ 4 x eten, 4 x andere tafelgenoten
  • Verraad! Het laatste avondmaal
  • Tafelgesprekken: hoe stimuleer je een echte ontmoeting
  • Aanschuiven aan de buurttafel: ‘Iedereen wil het gezellig houden’
  • Met God aan tafel: de maaltijd op de berg
  • Samen aan de altaartafel

Andere nummers