Het afgelopen jaar bracht onzekerheid en ontregeling. Wat zou het fijn zijn als alles weer normaal was. Vertrouwd.
Maar kunnen we terug naar dat oude normaal? Willen we dat?
Misschien hebben we in die crisistijd, die ‘tijd in de woestijn’ ook iets ontdekt – iets over wat je gaande houdt, waar je je aan vasthoudt, waar we naartoe willen.

We laten ons in dit paasnummer inspireren door de ontregelende ervaringen van het volk Israël dat door de woestijn trok én door het wonder van Pasen: een leeg graf en iemand die opstaat uit de dood. Daar is niets normaals aan.

Met onder andere:

  • Verlangen naar het vertrouwde
  • Improviseren is ‘ja’ zeggen
  • Jezus leeft het normaal van de hemel
  • Een ander leven: wat de coronaperiode me heeft gebracht
  • Het wonder van Pasen
  • Gedichten, een extra-kort verhaal voor alle leeftijden en prachtige foto’s

 

Geef Open Deur cadeau

Dit paasnummer is heel geschikt om uit te delen in de dagen voor Pasen als attentie – zeker zolang mensen geen vieringen en diensten kunnen bezoeken. Een blijk van belangstelling en bemoediging doet goed in moeilijke tijden.

 

 

 

Extra: Open Deur Paasliturgie 2021
Bouwstenen voor een viering in de dagen voor Pasen of op paasmorgen, rekening houdend met de maatregelen tegen de verspreiding van corona die dan mogelijk nog gelden. Ook te gebruiken voor een viering in huiselijke kring.

Andere nummers