Open Deur mei 2021 / Nooit te oud om te LEREN

‘Blijf levenslang leren’ is een boodschap die je in onze samenleving vaak hoort.
Dat klinkt aantrekkelijk. Maar als het betekent: blijf jezelf altijd ontwikkelen – en het wordt bijna een dwang – word je daar dan niet ook heel moe van? Mag je niet stilstaan? Mag je niet rusten op een gegeven moment? Zeggen: ‘Het is goed zo. Ik hoef niet meer anders’?

Of gaat leven niet zonder leren? Leren als een open levenshouding, vol verwondering en nieuwsgierigheid bijvoorbeeld.

Met onder andere:

  • Echt niet te oud om te leren: het gaat om bereidheid en motivatie – ervaringen van een gezondheidszorgpsycholoog in de revalidatiezorg
  • Het Talentenhus: ontdek en ontwikkel je talent
  • Drie persoonlijke verhalen over blijven leren:
   – Je leert het meest van wie niet op je lijkt
   – Gewoon blijven leven
   – Het verhaal van Saïda: van schoonmaakster tot geestelijk verzorger
 • Ouder? Ik ben oud! – Jean-Jacques Suurmond over het taboe op oud-zijn
 • Rabbijn Marianne van Praag over ‘lernen’, dat het behoud van het Jodendom is gebleken.

Andere nummers