Open Deur januari 2021 / Dicht op de huid

‘Mijn huid vertelt me hele verhalen’ zegt Marga Haas in het openingsartikel van deze eerste Open Deur van 2021. Je geschiedenis tekent zich af op je huid: in littekens en rimpels, eeltplekken of baby-zachtheid.
Hoe je je voelt, valt ook van je huid af te lezen: kippenvel, een blos op je wangen.
Via dat zo gevoelige orgaan, dat zo gevoelige zintuig is er contact tussen mij en de buitenwereld, en tegelijkertijd markeert mijn huid waar ik ophoud en die buitenwereld begint. Ook het woord ‘huidhonger’, dat steeds weer opduikt, laat zien hoe belangrijk onze huid en onze tastzin is.
Redenen genoeg om eens dichter op de huid te gaan zitten.

Met onder andere:

  • Naar mijn huid luisteren
  • Een ‘dunne huid’ hebben – hoogsensitief zijn is zo normaal als wat
  • ‘Mijn huidaandoening is een enorme zoektocht’ – leven met een huidziekte
  • ‘Oh, hoort die bij u’ – ervaringen van een ‘gemengde’ familie
  • Schaduw-mens zijn, dat doet pijn – bijbelse verkenning over een genezing
  • Een versierde huid – tattoos met een verhaal

Andere nummers