Open Deur februari 2022 / Stilteplekken

Op sommige plekken kom je makkelijker tot rust.
Ze brengen bijna vanzelf stilte met zich mee en helpen je om tot jezelf te komen.
En misschien ook om God te ontmoeten.
Wat maakt een plek tot een stilteplek?

Met onder andere:

  • Hier wordt stilte opgeroepen – een échte stilteruimte
  • Mijn stilteplek – vier persoonlijke verhalen
  • Onder de onrust: weldadige en ontregelende stilte
  • Hoe de Quakers gebruik maken van stilte bij besluiten
  • Stilte in het klooster
  • Hoog in de bergen, diep in de woestijn – waar Jezus stilte zoekt

Andere nummers