Open Deur februari 2021 / Stilteplekken

Vertraging. Te laat. Planning in de war. Bah. Boel geregel.
‘Vertraging? Hoezo? U had beloofd dat vandaag…eindelijk…’
Vertraging. Ineens valt er tijd in je schoot. Lege tijd. Om te…
Vertraging. Langzamer lopen, ogen wijd open, oren gespitst.

Met onder andere:

  • Tijd nemen, tijd geven
  • Drie ervaringen met vertraging als geschenk
  • ‘We hebben het veel te ingewikkeld gemaakt’ – interview met een sociaal werker
  • Bij nader inzien- God heeft niets aan driftkoppen en krachtpatsers
  • Een laatbloeier

 

 

Andere nummers