Open Deur april 2023 / Op verhaal komen

‘Op verhaal komen’ – dat is wat er gebeurt als je de ruimte en de tijd krijgt om je eigen verhaal te vertellen aan iemand die daar met aandacht naar luistert.
Dan is het alsof iemand je verhaal tevoorschijn luistert en je zo op het spoor van je eigen verhaal brengt.
Op verhaal komen kan ook andersom: door je juist in het verhaal van een ander te laten trekken en jezelf zo in een andere wereld onder te dompelen.

Met onder andere:
– Bellen blazen op het Tussenstation: Gesprekken in de wachtkamer
– Van onderop: Stem geven aan kwetsbare mensen
– ‘Niemand gaat hier weg zonder verhaal’: Het Straatpastoraat in Amsterdam
– Biddend bijbel lezen
– Echt Gebeurd
– Verhaal, column, en gedichten

Andere nummers