Open Deur april 2021 / Zegen

Er is iemand die haar dagelijkse zegeningen in een schrift schrijft. Er is een klein kind dat een zegen is voor zijn ouders. Er is een predikant die bij een bordje ‘gratis zegen’ staat, en er zijn veel mensen die naar zo’n zegen verlangen. 

Gezegend worden, om zegen vragen, zegenen – het gebeurt in woorden en gebaren, op allerlei momenten en plaatsen. Maar wat is dat zegenen? Wat doe je dan precies? Is het meer dan goede dingen zeggen, het goede wensen?

 

Met onder andere:

  • Zegen brengt vertrouwen en beweging – Roel Bosch
  • Over de zegen van Aäron – Walther Burgering
  • Lieve rituelen – voorbeelden van zegenende gebaren en woorden
  • Gezegend met… – Ingenet, Holkje, Ria en Hans vertellen over hun zegeningen
  • ‘Zegen wie jou vervloekt.’ Wat bedóélde Jezus daarmee? – Stephan de Jong
  • Gratis zegen! – Harold Schorren
  • En natuurlijk een (dieren)verhaal van Iris Boter en een column van Willem van Reijendam

Andere nummers