Adverteren in Open Deur

Adverteren in Open Deur? Bekijk de mogelijkheden. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW en gelden voor 2020 (prijswijzigingen voorbehouden).

 

Informatie
Uitgegeven door KokBoekencentrum Tijdschriften (www.boekencentrum.nl)
Verschijningsfrequentie 11 x per jaar
Omvang 16 – 20 pagina’s
Oplage 7.000 exemplaren
Advertentieacquisitie N.A.W.plus Direct Marketing Diensten
Harm Jan Wieringa
Groen van Prinstererlaan 16, 3771 CD  Barneveld
Telefoon : 0342 – 424 404
Mobiel : 06 – 53540544
www.nawplus.nl
E-mail : info@nawplus.nl
Bladspiegel 220 x 285 mm, staand
Zetspiegel 206 x 271 mm
Aan te leveren materiaal Hoge resolutie PDF-document (PDF/X-1a) naar info@nawplus.nl

 

Tarieven/mogelijkheden
1/1 pagina
(187 x 271 mm)
€ 795,-
1/2 pagina staand
(91 x 271 mm)
€ 515,-
1/2 pagina liggend
(187 x 133 mm)
€ 515,-
1/4 pagina staand
(91 x 133 mm)
€ 315,-
1/4 pagina liggend
(187 x 64 mm)
€ 315,-
Bijsluiter / meehechter op aanvraag

 

Toeslagen
Paasnummer
(ca. 35.000 exemplaren)
35%
Kerstnummmer
(ca. 58.000 exemplaren)
50%

 

Kortingen
4 x per jaar adverteren 10% korting
8 x per jaar adverteren 15% korting
11 x per jaar adverteren 25% korting

– formaat in alle nummers gelijk
– bij niet aanleveren nieuwe advertentie wordt vorige advertentie ongewijzigd herhaald
– korting direct per factuur verrekend

Download de tariefkaart 2020 van Open Deur

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.