Open Deur kerstnummer: Bloeien in de nacht

Open Deur kerstnummer: Bloeien in de nacht


‘Er is een roos ontloken, uit barre wintergrond’ vertelt een oud kerstlied. Een bloem, waar je het niet verwacht, in een koude en donkere tijd. Het is een krachtig beeld van Jezus en van zijn geboorte onder barre omstandigheden. Kan dat nu ook waar worden? Kunnen mensen bloeien tegen alle verdrukking in?
Meer informatie en bestellen

Open Deur oktober: Sprekende ezels

Open Deur oktober: Sprekende ezels


Over droevige doorzetters en trouwe dragers, domme én wijze, dwarse en eigenzinnige dieren. Dieren die tot onze verbeelding spreken.
Meer informatie en bestellen

Open Deur september: Toekomst

Open Deur september: Toekomst


Hoe kijk je naar de toekomst? Met vertrouwen, hoop, angst, bezorgdheid? Een mengeling van dat alles?
Meer informatie en bestellen

Over Open Deur

Open Deur wil inspireren en in beweging brengen. Met een gelovig hart, een milde tong en een open blik. Geloven is voor ons geen kwestie van voor altijd vastgelegde waarheden. Door je leven samen met anderen te leven, door open te staan voor de ander en de Ander, door je te laten inspireren en uitdagen door de verhalen uit de bijbel, door een antwoord te zoeken op vragen die daarbij op je weg komen, krijgt geloven vorm. We putten graag uit de rijke schatkamer van de christelijke traditie én kijken graag over de grenzen van kerken en religieuze tradities heen.

Open Deur verschijnt elf keer per jaar, steeds rond een thema. Met elke maand nieuwe gespreksstof en inspiratie – interviews, verhalen, gedichten, foto’s en artikelen.

Open Deur wordt niet alleen gelezen maar ook besproken in gespreksgroepen en op bijeenkomsten, gebruikt als inspiratiebron bij het voorbereiden van vieringen en bij nog veel meer. Overname van artikelen uitsluitend na toestemming van de redactie. Wij doen ons best om de rechthebbenden van kaderteksten en illustraties op te sporen, maar dit is niet altijd mogelijk. Is de bronvermelding fout of afwezig, bel of schrijf dan met de redactie.

Open Deur wordt ook uitgegeven in grootletter en ingesproken op cd-rom. Informatie en opgave: CBB, Postbus 131, 3850 AC Ermelo. Telefoon 0341-565499.