Open Deur juni: Heilige momenten

Open Deur juni: Heilige momenten


Bij heilige momenten gaat het steeds om een verbinding die je voelt en beleeft met al je zintuigen, je hele lijf – verbinding tussen God (of het heilige) en mens, en mensen onderling. Momenten waar een gebaar en bepaalde woorden bij horen, tekens van God aanwezigheid die ons aanraakt.
Meer informatie en bestellen

Open Deur meinummer: Slavernijverleden: excuses, en dan?

Open Deur meinummer: Slavernijverleden: excuses, en dan?


Het slavernijverleden is deel van de Nederlandse geschiedenis, pijnlijk, lang onderbelicht en verzwegen. Heilzaam verwerken begint met echt naar elkaars verhalen luisteren.
Meer informatie en bestellen

Open Deur aprilnummer: Op verhaal komen

Open Deur aprilnummer: Op verhaal komen


Op verhaal komen' – dat is wat er gebeurt als je de ruimte en de tijd krijgt om je eigen verhaal te vertellen aan iemand die daar met aandacht naar luistert.
Meer informatie en bestellen

Over Open Deur

Open Deur wil inspireren en in beweging brengen. Met een gelovig hart, een milde tong en een open blik. Geloven is voor ons geen kwestie van voor altijd vastgelegde waarheden. Door je leven samen met anderen te leven, door open te staan voor de ander en de Ander, door je te laten inspireren en uitdagen door de verhalen uit de bijbel, door een antwoord te zoeken op vragen die daarbij op je weg komen, krijgt geloven vorm. We putten graag uit de rijke schatkamer van de christelijke traditie én kijken graag over de grenzen van kerken en religieuze tradities heen.

Open Deur verschijnt elf keer per jaar, steeds rond een thema. Met elke maand nieuwe gespreksstof en inspiratie – interviews, verhalen, gedichten, foto’s en artikelen.

Open Deur wordt niet alleen gelezen maar ook besproken in gespreksgroepen en op bijeenkomsten, gebruikt als inspiratiebron bij het voorbereiden van vieringen en bij nog veel meer. Overname van artikelen uitsluitend na toestemming van de redactie. Wij doen ons best om de rechthebbenden van kaderteksten en illustraties op te sporen, maar dit is niet altijd mogelijk. Is de bronvermelding fout of afwezig, bel of schrijf dan met de redactie.

Open Deur wordt ook uitgegeven in grootletter en ingesproken op cd-rom. Informatie en opgave: CBB, Postbus 131, 3850 AC Ermelo. Telefoon 0341-565499.