Open Deur Pasen 2021

Open Deur Pasen 2021


Het afgelopen jaar bracht onzekerheid en ontregeling, dwong ons om onze manier van leven aan te passen. Wat zou het fijn zijn als alles weer normaal was. Vertrouwd. Maar kunnen we terug naar dat oude normaal? We laten ons in dit Paasnummer inspireren door de ontregelende ervaringen van het volk Israël in de woestijn én door het wonder van Pasen.
Meer informatie en bestellen

Open Deur in januari 2021

Open Deur in januari 2021


De huid – dat zo gevoelige orgaan waarmee we contact leggen met alles buiten onszelf én dat ons afgrenst van de buitenwereld. Waarop het verhaal van ons leven en onze emoties zich aftekenen in littekens, rimpels, blosjes en kippenvel.
Meer informatie en bestellen

Over Open Deur

Open Deur wil inspireren en in beweging brengen. Met een gelovig hart, een milde tong en een open blik. Geloven is voor ons geen kwestie van voor altijd vastgelegde waarheden. Door je leven samen met anderen te leven, door open te staan voor de ander en de Ander, door je te laten inspireren en uitdagen door de verhalen uit de bijbel, door een antwoord te zoeken op vragen die daarbij op je weg komen, krijgt geloven vorm. We putten graag uit de rijke schatkamer van de christelijke traditie én kijken graag over de grenzen van kerken en religieuze tradities heen.

Open Deur verschijnt elf keer per jaar, steeds rond een thema. Met elke maand nieuwe gespreksstof en inspiratie – interviews, verhalen, gedichten, foto’s en artikelen.

Open Deur wordt niet alleen gelezen maar ook besproken in gespreksgroepen en op bijeenkomsten, gebruikt als inspiratiebron bij het voorbereiden van vieringen en bij nog veel meer. Overname van artikelen uitsluitend na toestemming van de redactie. Wij doen ons best om de rechthebbenden van kaderteksten en illustraties op te sporen, maar dit is niet altijd mogelijk. Is de bronvermelding fout of afwezig, bel of schrijf dan met de redactie.

Open Deur wordt ook uitgegeven in grootletter en ingesproken op cd-rom. Informatie en opgave: CBB, Postbus 131, 3850 AC Ermelo. Telefoon 0341-565499.