Open Deur mei: Bomen

Open Deur mei: Bomen


Vraag iemand ‘Heb je een favoriete boom?’ en meestal komt er meteen een verhaal. Mensen voelen zich verbonden met bomen. Ze maken indruk door hun leeftijd, kracht en schoonheid - en staan symbool voor leven.
Meer informatie en bestellen

Open Deur Pasen 2022: PAASLACH

Open Deur Pasen 2022: PAASLACH


Met Pasen werd er vroeger uitbundig gelachen in de kerk. De traditie van deze ‘paaslach’, met grappen vanaf de kansel, bestaat niet meer. Maar Pasen geeft zeker reden tot lachen. Sterker nog: geloven kan niet zonder humor. In deze Open Deur zoeken we naar het bijzondere van dat paas-lachen: lachen omdat alles anders loopt dan je verwacht, lachen door je tranen heen.
Meer informatie en bestellen

Open Deur maart: Rommel

Open Deur maart: Rommel


‘Dat gooi je toch niet weg? Dat kan nog van pas komen!’ ‘Dat is toch geen rommel, dat is mooi!’ Rommel. Bestaat dat eigenlijk wel?
Meer informatie en bestellen

Over Open Deur

Open Deur wil inspireren en in beweging brengen. Met een gelovig hart, een milde tong en een open blik. Geloven is voor ons geen kwestie van voor altijd vastgelegde waarheden. Door je leven samen met anderen te leven, door open te staan voor de ander en de Ander, door je te laten inspireren en uitdagen door de verhalen uit de bijbel, door een antwoord te zoeken op vragen die daarbij op je weg komen, krijgt geloven vorm. We putten graag uit de rijke schatkamer van de christelijke traditie én kijken graag over de grenzen van kerken en religieuze tradities heen.

Open Deur verschijnt elf keer per jaar, steeds rond een thema. Met elke maand nieuwe gespreksstof en inspiratie – interviews, verhalen, gedichten, foto’s en artikelen.

Open Deur wordt niet alleen gelezen maar ook besproken in gespreksgroepen en op bijeenkomsten, gebruikt als inspiratiebron bij het voorbereiden van vieringen en bij nog veel meer. Overname van artikelen uitsluitend na toestemming van de redactie. Wij doen ons best om de rechthebbenden van kaderteksten en illustraties op te sporen, maar dit is niet altijd mogelijk. Is de bronvermelding fout of afwezig, bel of schrijf dan met de redactie.

Open Deur wordt ook uitgegeven in grootletter en ingesproken op cd-rom. Informatie en opgave: CBB, Postbus 131, 3850 AC Ermelo. Telefoon 0341-565499.