Open Deur zomernummer: Een veilig nest

Open Deur zomernummer: Een veilig nest


Je hebt een plek nodig om te blijven. Een plek waar je thuis bent: een veilig nest. Dat geldt voor ieder mens. Maar wat als je nergens thuis bent? Of als je niet durft uit te vliegen?
Meer informatie en bestellen

In memoriam: Holkje van der Veer

In memoriam: Holkje van der Veer

Op 6 juni overleed dominicanes Holkje van der Veer (61). Holkje was sinds 2015 redactielid van Open Deur.
Lees verder

Open Deur juni: Ben ik de enige?

Open Deur juni: Ben ik de enige?


Het is fijn om de enige te zijn, om bijzonder te zijn. Het is lastig om degene te zijn die er niet bij hoort, apart staat.
Meer informatie en bestellen

Over Open Deur

Open Deur wil inspireren en in beweging brengen. Met een gelovig hart, een milde tong en een open blik. Geloven is voor ons geen kwestie van voor altijd vastgelegde waarheden. Door je leven samen met anderen te leven, door open te staan voor de ander en de Ander, door je te laten inspireren en uitdagen door de verhalen uit de bijbel, door een antwoord te zoeken op vragen die daarbij op je weg komen, krijgt geloven vorm. We putten graag uit de rijke schatkamer van de christelijke traditie én kijken graag over de grenzen van kerken en religieuze tradities heen.

Open Deur verschijnt elf keer per jaar, steeds rond een thema. Met elke maand nieuwe gespreksstof en inspiratie – interviews, verhalen, gedichten, foto’s en artikelen.

Open Deur wordt niet alleen gelezen maar ook besproken in gespreksgroepen en op bijeenkomsten, gebruikt als inspiratiebron bij het voorbereiden van vieringen en bij nog veel meer. Overname van artikelen uitsluitend na toestemming van de redactie. Wij doen ons best om de rechthebbenden van kaderteksten en illustraties op te sporen, maar dit is niet altijd mogelijk. Is de bronvermelding fout of afwezig, bel of schrijf dan met de redactie.

Open Deur wordt ook uitgegeven in grootletter en ingesproken op cd-rom. Informatie en opgave: CBB, Postbus 131, 3850 AC Ermelo. Telefoon 0341-565499.