Open Deur mei: Nooit te oud om te LEREN

Open Deur mei: Nooit te oud om te LEREN


Blijf levenslang leren’ is een boodschap die je in onze samenleving vaak hoort. Dat klinkt aantrekkelijk. Maar als het betekent: je moet jezelf altijd blijven ontwikkelen- word je daar dan niet ook heel moe van? Mag je nooit stilstaan?
Meer informatie en bestellen

Open Deur april: Zegen

Open Deur april: Zegen


Er is een vrouw die haar dagelijkse zegeningen in een schrift schrijft. Er is een klein kind dat een zegen is voor zijn ouders. Er is een predikant die bij een bordje ‘gratis zegen’ staat - en er blijken veel mensen te zijn die zo’n zegen verlangen. Gezegend worden, om zegen vragen, zegenen – het gebeurt in woorden en gebaren, op allerlei momenten en plaatsen. Maar wat gebeurt daar precies?
Meer informatie en bestellen

Over Open Deur

Open Deur wil inspireren en in beweging brengen. Met een gelovig hart, een milde tong en een open blik. Geloven is voor ons geen kwestie van voor altijd vastgelegde waarheden. Door je leven samen met anderen te leven, door open te staan voor de ander en de Ander, door je te laten inspireren en uitdagen door de verhalen uit de bijbel, door een antwoord te zoeken op vragen die daarbij op je weg komen, krijgt geloven vorm. We putten graag uit de rijke schatkamer van de christelijke traditie én kijken graag over de grenzen van kerken en religieuze tradities heen.

Open Deur verschijnt elf keer per jaar, steeds rond een thema. Met elke maand nieuwe gespreksstof en inspiratie – interviews, verhalen, gedichten, foto’s en artikelen.

Open Deur wordt niet alleen gelezen maar ook besproken in gespreksgroepen en op bijeenkomsten, gebruikt als inspiratiebron bij het voorbereiden van vieringen en bij nog veel meer. Overname van artikelen uitsluitend na toestemming van de redactie. Wij doen ons best om de rechthebbenden van kaderteksten en illustraties op te sporen, maar dit is niet altijd mogelijk. Is de bronvermelding fout of afwezig, bel of schrijf dan met de redactie.

Open Deur wordt ook uitgegeven in grootletter en ingesproken op cd-rom. Informatie en opgave: CBB, Postbus 131, 3850 AC Ermelo. Telefoon 0341-565499.