Open Deur zomernummer: Pelgrim

Open Deur zomernummer: Pelgrim


Pelgrimeren: wandelend of fietsend op zoek gaan naar het heilige – dat je onderweg op allerlei plekken, in allerlei ontmoetingen en gebeurtenissen kunt tegenkomen. Op zoek gaan naar wijsheid, naar antwoorden op levensvragen, of in een innerlijke pelgrimage op zoek naar je eigen hart. Goede reis, bon camino!
Meer informatie en bestellen

Wandelen met Open Deur

Wandelen met Open Deur


Zin om te pelgrimeren in het Drentse veen, net als Alexander Artz in het zomernummer van Open Deur?
Download een routebeschrijving en kaartje

Over Open Deur

Open Deur wil inspireren en in beweging brengen. Met een gelovig hart, een milde tong en een open blik. Geloven is voor ons geen kwestie van voor altijd vastgelegde waarheden. Door je leven samen met anderen te leven, door open te staan voor de ander en de Ander, door je te laten inspireren en uitdagen door de verhalen uit de bijbel, door een antwoord te zoeken op vragen die daarbij op je weg komen, krijgt geloven vorm. We putten graag uit de rijke schatkamer van de christelijke traditie én kijken graag over de grenzen van kerken en religieuze tradities heen.

Open Deur verschijnt elf keer per jaar, steeds rond een thema. Met elke maand nieuwe gespreksstof en inspiratie – interviews, verhalen, gedichten, foto’s en artikelen.

Open Deur wordt niet alleen gelezen maar ook besproken in gespreksgroepen en op bijeenkomsten, gebruikt als inspiratiebron bij het voorbereiden van vieringen en bij nog veel meer. Overname van artikelen uitsluitend na toestemming van de redactie. Wij doen ons best om de rechthebbenden van kaderteksten en illustraties op te sporen, maar dit is niet altijd mogelijk. Is de bronvermelding fout of afwezig, bel of schrijf dan met de redactie.

Open Deur wordt ook uitgegeven in grootletter en ingesproken op cd-rom. Informatie en opgave: CBB, Postbus 131, 3850 AC Ermelo. Telefoon 0341-565499.