Keti Koti

Mercedes Zandwijken organiseert al meer dan tien jaar Keti Koti-tafels. Vijftig witte en vijftig zwarte mensen gaan dan in koppels met elkaar in gesprek over de erfenis van het slavernij- en koloniale verleden.

Voordat er met elkaar gepraat wordt, worden verschillende rituelen uitgevoerd. Een daarvan vind ik heel bijzonder: het insmeren van elkaars polsen met kokosolie, om zo ‘de nog voelbare pijn van de slavernij bij elkaar weg te wrijven’. Mercedes Zandwijken heeft de ervaring dat het elkaar aanraken voor een krachtige intimiteit zorgt met iemand die je niet kent. ‘Deelnemers zijn vaak ontroerd door dit ritueel omdat zo op symbolische wijze de pijn erkend wordt die is geleden en velen nog steeds voelen. Vaak is iedereen daarna meer bereid om met een open houding het gesprek hierover aan te gaan en het verhaal van de ander te ontvangen.’

Keti Koti is de naam van de feestdag op 1 juli waarop in Suriname de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd. ‘Keti koti’ betekent ‘ketenen doorbroken’.

Zie www.ketikotitafel.nl

Jan Willem Stenvers interviewde Mercedes Zandwijken voor het meinummer van Open Deur 2020.