De plicht om elkaar als volwaardig mens te blijven zien

‘Uit de Tweede Wereldoorlog kun je een enorme les halen: de noodzaak, de plicht om elkaar als volwaardig mens te blijven zien, om je gedeelde menselijkheid niet kwijt te raken. Je ziet in Auschwitz, en ook in Kamp Vught, wat er gebeurt als die gedeelde menselijkheid uit het oog wordt verloren.
Auschwitz en Kamp Vught zijn hier extreme gevolgen van, maar ook in het publieke debat en persoonlijke relaties beginnen mensen elkaar te reduceren tot tegenstander.
Neem bijvoorbeeld hoe er soms wordt omgegaan met klimaatsceptici. Ik zet mezelf in om klimaatverandering tegen te gaan, maar ik wil wel in discussie blijven, de ander blijven zien als een redelijk mens; niet polariseren maar proberen om in het debat met elkaar verder te komen. Je moet niet in je eigen bubbel blijven steken.’

Jan Peter van Irsel
(in Open Deur mei 2020)

Jan Peter van Irsel (17) bezocht samen met andere middelbare scholieren uit Eindhoven concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz. Dat maakte zoveel indruk op hem, dat hij zelf het initiatief nam om bezoeken aan Kamp Vught te organiseren voor scholieren. Jan Peter is middelbare scholier, burgercommissielid voor het CDA in Nuenen en een van de ‘jonge denkers des vaderlands’.