Tien citaten over mens zijn

 1. Al het verhevene is even moeilijk als zeldzaam.
  Benedictus de Spinoza, Nederlands filosoof (1632-1677)
 2. Het leven kan alleen achterwaarts worden begrepen, maar het moet voorwaarts worden geleefd.
  Sören Kierkegaard, Deens filosoof (1813-1855)
 3. Vrees niet dat je leven ooit een einde neemt, maar wel dat het nooit echt begonnen is.
  Kardinaal John Henry Newman, Engels theoloog en filosoof (1801-1890)
 4. De mens is niet meer dan een ademtocht, zijn dagen vergaan als een vluchtige schaduw.
  Psalm 144
 5. Wij zijn als datgene waarvan dromen zijn gemaakt, en ons beetje leven is omgeven door slaap.
  William Shakespeare, Engels dichter en toneelschrijver (wrsch. 1564-1616)
 6. Ik ben er om mij te verbazen.
  Johann Wolfgang von Goethe, Duits dichter, schrijver en wetenschapper (1749- 1832)
 7. Laat mij een strofe worden in Uw boek, Gods liefdeslied voor ieder die Hem zoek’.
  Willem de Mérode, Nederlands dichter (1878-1939)
 8. Waarheen gaan wij? Immer huiswaarts.
  Novalis (pseudoniem van Friedrich von Hardenberg), Duits dichter en schrijver (1772-1801)
 9. Zie, Ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.
  Jezus Christus, Zoon van God (Begin en Einde)
 10. Je moet niet alles lezen wat je gelooft.
  Loesje (tijdloos)

 

Een top tien van Victor Bulthuis, priester van het Aartsbisdom Utrecht.
Uit: Open Deur, oktober 2010.

Foto: Kreated Media op Unsplash