Het water komt

Een groot wetenschappelijk onderzoek wijst uit: de hoeveelheid gesmolten ijs is in tien jaar tijd verdubbeld. Vooral de ijskap van West-Antarctica is aan het smelten. Als die helemaal smelt, stijgt de zeespiegel met 3,5 meter. En als die van Oost-Antarctica ook zou smelten, dan gaat het water van de wereldzeeën 58 meter omhoog. Het is nog lang niet zover en op dit moment ziet het er ook niet naar uit dat heel Antarctica zal smelten als een ijsje in de zon, maar het is angstaanjagend.

Alle andere problemen verdwijnen daarbij in het niet. Als je leeft in een eindigende wereld, wat vertel je dan aan je kinderen? Wat ga ik doen? Zonnepanelen aanbrengen, doorgaan met geen vlees meer eten, auto laten staan, alles wat je kunt doen, uiteraard. Maar als dat nu niet helpt? Omdat het al te laat is? Omdat anderen gewoon doorgaan met te doen alsof er niets aan de hand is? Is dit, wordt dit het scenario waarover het in het oude verhaal van de vloed gaat?

De zondvloed die volgens de joodse schrijvers veroorzaakt werd door mensen die hun grenzen te buiten gaan, vervuld van geweld als ze zijn. Als kind leerde ik dat God de mensheid straft door ze te laten verdrinken. Maar of God dat nu wel of niet doet en of God nu wel of niet bestaat, het gaat om mensen die zich als goden gedragen en die zelf de wrange vruchten van hun zaaisels moeten eten. Wij halen het zelf over ons heen.

En soms is het te laat om er nog iets aan te veranderen. Dat lijkt ook in dat oude verhaal in Genesis het geval te zijn. Het water komt. Dan dus maar een grote varende kist maken en alle zaden, dieren en mensen die zich kunnen voortplanten, redden.
Zo wordt een oude mythe werkelijkheid. En een verhaal over een zogenaamde dwaze man en zijn vrouw zonder naam (ja, toch even tussen haakjes: weet u hoe de vrouw van Noach heette? Nee, dat weet u niet. Niemand weet dat. Zij had geen naam. Zij, nota bene, de vrouw van de nieuwe mensheid, van na de grote watervloed).
Dit gaat niet over vroeger. Dit gaat over nu.

 

Aart Mak is pastor bij Kerk zonder Grenzen, het omroeppastoraat van Radio Bloemendaal en redactielid van Open Deur.