Trots als een pauw

Er was eens een pauw die op Facebook wou. Dat rijmde met een diep verlangen: te laten zien wie hij was.
Hij plaatste mooie foto’s van zichzelf op Facebook, hele mooie zelfs, waarop hij ongegeneerd pronkte met zijn pauwenveren. Talloze Facebookgebruikers vonden die foto’s erg interessant. Ze werden vrienden van hem. Hij zette voor al die onbekende vrienden nog meer foto’s op Facebook plus zijn belevenissen en verlangens.
Hij werd een heel bekende pauw. Zelfs het bedrijf Facebook interesseerde zich voor hem. En allerlei andere bedrijven wilden iets doen met zijn foto’s en verhalen plus alles wat daarachter zat. De verkiezingen in zijn land werden zelfs beïnvloed met al die gegevens. Dat rijmde prachtig met het diepe verlangen van de pauw: te laten zien wie hij was. ‘Wat zijn social media toch mooi’, mijmerde hij, trots als een pauw.

 

Stephan de Jong, predikant van de Protestantse Gemeente Oudemirdum-Nijemirdum-Sondel en redactielid van Open Deur.

 

 

Open Deur april 2018