De mens is altijd alleen

De mens is altijd alleen
In het leven
In het beleven
Wat het doet
Ervaart en kent
Er is niemand
Die hetzelfde denkt
Als je lacht
Of weent
In wezen
Is de mens
Altijd
Alleen.

Yvonne Kemink