Auteur: Redactie Open Deur

Pinksteren: in de taal van het hart

In de taal van het hart

‘Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Met Pinksteren is de taalbarrière opgeheven. Hoe kan het pinksterverhaal anno nu weerklank vinden bij heel verschillende mensen? Pinksteren besluit de paastijd met de viering van de komst van de heilige Geest. Het zou mooi zijn als gelovigen ook echt door die

Continue Reading

Petrus ten slotte

Zou je het een obsessie kunnen noemen? Misschien. Ik deed mijn werk en ik deed het wel goed, maar ik haalde er nooit het uiterste uit. Ik wist, in tegenstellingen tot andere mannen, dat ik daar nooit vrede in zou vinden. Ik hoefde geen carrière te maken. Ik wilde iets anders. Je zou het ook

Continue Reading
Petrus met de sleutel van de hemelpoort

Bij de hemelpoort

Of ik ooit Petrus zal zien? Het schijnt dat hij bij de hemelpoort staat. Een beetje geoefende Bijbellezer zal het niet vreemd vinden Petrus daar tegen te komen. Jezus had hem immers gezegd: ‘Ik zal je de sleutels van het Koninkrijk geven …’ (Matteüs 16,19) Ik vind het wel een goed idee om Petrus bij

Continue Reading
kruisweg lopen op de via dolorosa

Gaan!

Zonder innerlijke noodzaak kom je niet ver. In elk groepsproces komt een moment dat iemand de knoop doorhakt. Als alles besproken is, of juist: als praten niet meer helpt, als het gesprek in kringetjes vastloopt. Aan elk opstaan gaat zo’n beslissing vooraf. Ook als je alleen bent, hakt iets in je de knoop door. Als

Continue Reading

Het wonder van onze opstanding

De eerste christenen werden bij voorkeur met Pasen gedoopt. Met die keus maakten zij iets belangrijks duidelijk: met Pasen vieren we niet alleen de opstanding van Christus, maar ook die van onszelf. Tertullianus, een theoloog uit de vroege kerk: ‘Als wij geloven in de verrijzenis van Christus, geloven wij ook in onze eigen verrijzenis.’ De

Continue Reading

Besmettelijk

Vijftien jaar blijft ze, de zorgmijdende, achterdochtige, eisende, totaal onhandelbare miss Shepherd. Op een dag belandt het oude busje waarin ze woont op de oprit van Alan Bennett. Bennett is een alleenstaande toneelschrijver die wel wat inspiratie kan gebruiken. En inspirerend is ze, Bennett schrijft een boek en een toneelstuk over haar. En nu is

Continue Reading

Oertrouw

‘Barmhartigheid’ is een oud woord. Het klinkt plechtig en ruikt naar kerk, oude Bijbels en stof. Het woord verloor wat stof toen ik ooit las dat het woord samenhangt met ‘baarmoeder’. Het omvat dus ‘beschutting’ en ‘geborgenheid’. Daardoor werd het minder vaal dan het beduimelde woord ‘liefde’ – hoe mooi, waar en eeuwig die ook

Continue Reading
Werken van barmhartigheid

Zeven nieuwe werken van barmhartigheid

De klassieke lijst van zeven werken van barmhartigheid geeft houvast. En het is nog steeds nodig om hongerigen te spijzen, dorstigen te laven, naakten te kleden, vreemdelingen te herbergen, zieken te verzorgen, gevangenen te bezoeken en doden te begraven. Maar zijn er ook nieuwe werken van barmhartigheid? De klassieke zeven werken van barmhartigheid zijn ook

Continue Reading

Zieke hoopjes kat

Asielkittens worden geleverd compleet met medisch dossier. Dat van Cas, 15 weken oud, is lang. In een doos met andere zieke kittens is hij voor de deur van het asiel neergezet. Een briefje erbij: zorg goed voor ons. Het zwarte kittentje weegt dan 740 gram, heeft snotterige oogjes, kapotte mondhoeken en zweren op zijn gehemelte

Continue Reading

Gegroeid

Wist u dat het menselijk lichaam aan het einde van de dag ongeveer twee centimeter korter is dan aan het begin? Dat heeft te maken met de tussenwervelschijven. Aan het einde van een dag is de veerkracht van die schijven verminderd en zijn ze dunner geworden. Als u dan weer lekker geslapen hebt, staat u

Continue Reading

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.