Auteur: Redactie Open Deur

De tempel met de duizend spiegels

Een hond had van de tempel met de duizend spiegels gehoord. Hij wist niet wat spiegels waren, maar zijn verlangen om de tempel te bezoeken was groot. Na een tocht van enkele weken kwam hij bij de tempel. Hij liep de trappen op, en toen hij door de poort was gegaan, keken uit duizend spiegels

Continue Reading

Een bron

Elke dag zinkt weg in de nacht, maar er is een bron die het licht vasthoudt, op de bodem. Je moet aan de rand van de donkere bron hurken om naar het gezonken licht te hengelen, met geduld. Pablo Neruda   Herkomst onbekend. Foto: Stefano Ghezzi op Unsplash  

Continue Reading

Een stem

Of God bestaat, ik weet het niet. De religie rondom ons gaat van zijn bestaan uit, vanzelfsprekend. Dat is voor mij niet zo. Als ik ze hoor spreken, komt er onverbiddelijk ongeloof in mij op. Dan ben ik atheïst en wel volkomen. Nee, voor mij bestaat God niet. En bewijsbaar is hij nog minder. Toch

Continue Reading
stilte

Stilte

Zolang er nog ergens iemand bestaat met wie ik als mens kan spreken vind ik ook wel een stilte midden op straat een stilte die niet kan breken. Een kostbare stilte van zuiver glas dat ik zelf met mijn stem heb geslepen. Als ik er niet was en die stem er niet was had niemand

Continue Reading

Waar niet?

Op een driesprong aan de rand van het dorp staat een crucifix. Aan een houten kruis hangt Jezus daar al jaren lang. Hij ziet er ieder jaar de lente opkomen, voelt de zomerzon, hangt er in het heldere herfstlicht en de wintersneeuw. Elke zondag ziet Jezus mensen naar de kerk gaan. Hij vraagt zich af

Continue Reading

Levenskunst

In tijden van corona iedere dag een tekst uit de Open Deur-verzameling   De kunst van te leven is thuis te zijn alsof men op reis is. Godfried Bomans  

Continue Reading
niet-boos-de-nacht-in

Niet boos de nacht in

Heftige woede en heilige verontwaardiging: de apostel Paulus wist er alles van. Maar hij wist ook dat het niet om zijn eigen ego en zijn eigen gelijk moest gaan. Er staat een prachtige leefregel in de brief aan de Efeziërs: ‘Als u boos wordt, zondig dan niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid’.

Continue Reading
water halen

Allemaal in hetzelfde waswater

Ik ben geboren in 1934, in een klein dorp vlakbij het Tjeukemeer in Friesland. In die tijd was er op ons dorp nog geen waterleiding en mijn ouders moesten het doen met een waterput, die ’s zomers en ook ’s winters vaak leeg was. De enige mogelijkheid was dan de waterput bij de kerk, waar

Continue Reading
smeltend ijs op antarctica

Het water komt

Een groot wetenschappelijk onderzoek wijst uit: de hoeveelheid gesmolten ijs is in tien jaar tijd verdubbeld. Vooral de ijskap van West-Antarctica is aan het smelten. Als die helemaal smelt, stijgt de zeespiegel met 3,5 meter. En als die van Oost-Antarctica ook zou smelten, dan gaat het water van de wereldzeeën 58 meter omhoog. Het is

Continue Reading
als een riet in de wind - verzet door meebewegen

Verzet door meebewegen

Onrechtvaardige kritiek kan me diep kwetsen. Hoe verzet ik me ertegen? Dat kan door niet er tegenin te gaan, maar juist door mee te bewegen. Dat leerde ik van Anthony de Mello, een Indiase jezuïet. Hij maakte onderscheid tussen ik en mij. Het mij wordt gevormd door alles wat niet bij mijn kern hoort: mijn

Continue Reading

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.