Auteur: Redactie Open Deur

Een klein mensje met een grote God

Ze werd geïnterviewd in een televisieprogramma. Non was ze, in Congo. Het is al weer enige jaren geleden dat ik het interview met de non zag. Het was de tijd van de wrede burgeroorlog tussen leden van de Hutu- en Tutsi-stam. De non zette zich in voor vrede en verzoening terwijl er dagelijks nog mensen

Continue Reading

Voor kleine mensen is Hij bereikbaar

In psalm 72 komen groot en klein, machtig en kwetsbaar, gaaf en geschonden, hoog verheven en bereikbaar op een prachtige manier bij elkaar. Over psalm 72 en ‘the crack in everything’. ‘Voor kleine mensen is Hij bereikbaar’ is de titel van een psalmbewerking van Psalm 72 van Huub Oosterhuis en Tom Löwenthal. De melodie van

Continue Reading

Doe open, duifje!

Het Hooglied-meisje slaapt al bijna als ze een stem hoort. Haar liefje aan de deur. ‘Doe open, duifje! De nacht is zo koud en jij bent zo warm!’ Haar hart springt op: ‘Mijn vriend, mijn geliefde! Wat heerlijk!’ Maar dan realiseert ze zich: ‘Ik ben in pyjama! Ik heb mijn make-up er al af! Mijn

Continue Reading

Hooglied uit de harem

Het Hooglied is een van de meest raadselachtige bijbelboeken. In de eerste eeuw voor Christus waren de rabbijnen het erover eens dat het lied allegorisch geduid moest worden. Het bezong volgens hen de liefde tussen de Eeuwige en het volk Israël. En daarmee verwierf dit bijbelboek zich een plaats in de canon. Christelijke theologen namen

Continue Reading

Tja, Hooglied…

In Bijbellezen krijg ik vooral plezier als ik mijn eigen bloemlezing ervan maak. Ik kan het u aanraden: zoeken naar woorden die het ijs in mij openbreken. Er zijn altijd wel een paar van zulke woorden te vinden tussen de soms al te bekende of al te vrome of nietszeggende of zelfs weerzinwekkende Bijbelteksten. Ook

Continue Reading

Eb en vloed

In Hooglied voelen de geliefden zich tot elkaar aangetrokken, maar verwijderen ze zich ook weer van elkaar. Het lied wordt wel gelezen als over de relatie tussen God en mensen. Maar hoe kan een mens die oneindige liefde van God beantwoorden? Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Hoor! Mijn lief klopt aan! Deze zin

Continue Reading

Een druppel schoonheid

Als ik over de boulevard in Vlissingen fiets, kan ik haar etage nog steeds moeiteloos aanwijzen. Ze heeft altijd een ruime hoeveelheid bloeiende planten in de vensterbank staan. Orchideeën in alle kleuren van de regenboog, azalea’s en natuurlijk cyclamen. Jaren geleden is het. Samen met een fotograaf maak ik een boek over de Watersnoodramp. We

Continue Reading

Beauty – jong en volmaakt

Als iemand vroeger zei: ‘Daar komt een beauty’, kwam er een meer dan mooie vrouw aan. Altijd wordt bij de nadering van zo’n Helena (de inzet van de Trojaanse oorlog) iets wakker in de man. Een heilige siddering, want de aantrekking gaat gepaard met terughoudendheid. Als een godin herinnert zij je aan je sterfelijkheid. Je

Continue Reading

Schoonheid als Gods glimlach

‘Schoonheid is de thuishaven van het hart.’ Deze uitspraak is van John O’Donohue. Hij is een kenner van de Keltische spiritualiteit, de spiritualiteit van het oude Britse christendom. Deze had een open oog voor de zegen van de alledaagse dingen. God is in alles aanwezig: in de wind, het vee, de bomen, de zonneschijn. Over

Continue Reading

Ode aan alle leerkrachten

Een kleine ode wil ik vandaag brengen aan alle meesters, juffen, docenten, opleiders van welke aard dan ook. Mijn hoed neem ik met diep ontzag voor u af. En wel om uw geduld en uw vermogen om langdurige processen te verdelen in kleine stapjes en elk stapje te waarderen om wat het waard is.

Continue Reading

Over

Open Deur is een oecumenisch maandblad dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven.