80 jaar Open Deur: een kijkje in 1935

Een ‘evangelisatieblad’ was Open Deur in april 1935. Niet met de bedoeling om mensen over te halen om naar een bepaalde kerk te gaan. Het ging erom dat ze in contact kwamen met de blijde boodschap van het evangelie, dat ze daarin geloofden. De uitbreiding van het aantal abonnees ging de redactie wel wat langzaam. Ze stelde vast dat het gemakkelijker ging om ‘op te zweepen tot het verheerlijken van een bepaalde persoon, van een “Leider”‘ – geen vreemde opmerking in 1935.
Op alle mogelijke manieren stond het woord centraal. Open Deur stond dan ook vol letters. Prof. Dr. W.J. Aalders wees erop dat het gesprek in het gedrang kwam: de bioscoop, de radio – die media zenden prikkels uit en mensen ‘laten zich bespelen en bespreken’. In het verenigingsleven moet er iets gebeuren, er moet iets worden vertoond.  ‘De wisselwerking van vraag en antwoord is in onze kring niet meer in trek.’ Terwijl het gesprek zoveel te bieden heeft.
Hoe historisch en vooroorlogs de setting ook: Dr. W.J. Aalders heeft hier een punt, met zijn pleidooi voor wisselwerking.

Bekijk een pagina uit Open Deur van juni 1935